Het verhaal van de nautilus


Het verhaal van de nautilus is een verhaal over verbondenheid.

De nautilus leeft in het westelijk gedeelte van de Indische Oceaan en  is de enige inktvis met een uitwendige schelp. De schelp, waarvan de diameter 30 cm groot kan worden is voorzien van compartimenten. Het aantal compartimenten neemt toe naarmate het dier in omvang toeneemt. Met een spier blijft de nautilus in verbinding met de kern van de schelp. Dit stelt de nautilus in staat de schelp te gebruiken om zich voort te bewegen. Naarmate er meer of minder water en lucht in de schelp wordt gepompt is het dier in staat om te stijgen en te dalen.

De vorm van de nautilus is die van de gulden snede.

De nautilus leeft op een diepte van 600 meter onder de zeespiegel. Om voedsel te bemachtigen pompt het lucht in zijn schelp waardoor het naar de oppervlakte stijgt en daar voedsel uit het water betrekt. Als het dier voldoende eten heeft ingenomen laat het zich weer zakken. Dit is een dagelijks terugkerende beweging.

De doorsnede van de schelp toont diverse compartimenten (zie afbeelding). De nautilus leeft in het buitenste compartiment. Telkens wanneer dat compartiment te klein wordt, ontwikkelt zich een nieuw schot en daarmee een nieuw compartiment.

Onderzoek toont aan dat ieder compartiment is opgebouwd uit 28 kalklagen. Deze 28 lagen corresponderen met de tijd die de maan nodig heeft om een kring rond de aarde te maken, de maancyclus. Opgravingen van fossielen van de nautilus hebben aangetoond, dat de ouderdom van het fossiel te meten is aan het aantal kalklagen dat een compartiment laat zien. Dit correspondeert met de maancyclus, die in vroeger tijden korter was. Deze was korter, omdat de maan dichter bij de aarde stond en er dus minder lang over deed een ‘rondje aarde’ te maken. Hoe dieper men fossielen opgraaft hoe minder kalklagen waaruit een compartiment is opgebouwd. Tot 9 kalklagen, toen de maan 9 dagen nodig had om zich rond de aarde te bewegen.

Je zou kunnen concluderen dat de nautilus in verbinding staat met de maancyclus. Door verbinding met zijn eigen kern (het in en uitpompen van water en lucht d.m.v. een spier) heeft hij verbinding met de maan.

De maan op haar beurt maakt onderdeel uit van een nog groter geheel, namelijk die van het melkwegstelsel en het zonnestelsel. Interessant is om te zien dat een vergelijking van de vorm van de schelp van de nautilus en de vorm van het melkwegstelsel beiden voldoen aan de wetmatigheid van de gulden snede.

Door verbinding te maken met haar eigen kern is de nautilus verbonden met het universum.

bron:

Dit verhaal over ‘de Nautilus’ is zorgvuldig gereconstrueerd
uit allerlei literatuur en gecomponeerd als thema door
Willem Beekman.
www.willembeekman.nl

"Mensen hebben elkaar zoveel te vertellen."

Paul van der Plas