Aanbod > De Oefencoach

Jouw vraag is het uitgangspunt

Ik geef als oefencoach ter ondersteuning theoretische onderbouwing en reik bruikbare gesprekstechnieken aan.

We maken concreet een casus zichtbaar en voelbaar. Vervolgens werken we toe naar een gewenste situatie. Je oefent daarbij nieuw gedrag en je ervaart direct het effect daarvan. Je krijgt zicht op gedrag van jezelf en dat van anderen. Je gaat bewust en zekerder het gesprek aan. Je bent bezig met drie dingen:

  • Je bent ‘acteur’ in je eigen verhaal;
  • Je bent ‘toeschouwer’ als je terugblikt op je ervaring;
  • Je bent ‘regisseur’ als je van je ervaring en oefening leert en deze in de praktijk bewust toepast.
  • Andere deelnemers, het ‘publiek’, worden betrokken – zij hebben afstand van wat er gespeeld wordt en kunnen vanuit deze positie constructieve feedback geven en eventueel laten zien.

De rode draad is door concrete situaties te spelen, je oefent en reflecteert op ‘Wat werkt?’ en ‘Wat past bij mij?’

Vaardigheden oefenen
Leren van elkaar
Onderzoeken wat voor jou werkt

Reviews

“Ik heb meer vertrouwen in mezelf en in het gesprek aan te kunnen.”

“Ik kan lastige dingen gemakkelijker zeggen.”

“Ik herken situaties ineens. Ook waar het fout gaat en welke rol ik daarin speel.”

“Ik ben bewuster gaan luisteren naar wat ouders te vertellen hebben: samenvatten en dieper ingaan op waar zij mee komen.”

“Zo mooi om met collega’s te delen wat je moeilijk vindt in het werk en te ontdekken dat collega’s ook situaties meemaken die ingewikkeld zijn. Dat maakt dat je niet alleen bent.”

– Reacties van diverse deelnemers mentorentraining

Opdracht Samenwerkingsverband V.O. Zuid Kennemerland

De mentor wordt gezien als de spil van de begeleiding van leerlingen. Voor de leerlingen, ouders en docenten is de mentor het eerste aanspreekpunt binnen de school. Dat vraagt nogal wat. Mentoren krijgen een training aangeboden waarin zij diverse aspecten van het mentorschap krijgen aangereikt. Onderdeel daarvan vormt het gesprekscontinuüm.

De vraag

Oefen met de mentoren lastige praktijksituaties. Kun je het theoretisch gesprekscontinuüm praktisch toepasbaar maken?