Aanbod > Interactief Theater

Spiegelen, Onderzoeken, Reflecteren, Co-creeren, Toekomst in beeld.”

Maak gebruik van theater om gezamenlijk te onderzoeken en te ervaren wat mogelijke oplossingen zijn voor complexe situaties. Door interactief theater, spiegel en reflecteer je een praktijksituatie. Het onderliggende systeem van een complexe situatie wordt herkenbaar in beeld gebracht. Obstakels uit de praktijk, worden visueel inzichtelijk en bespreekbaar. Alle betrokkenen krijgen de ruimte om, al doende,  met elkaar te reflecteren en mogelijke oplossingen te onderzoeken.

De kracht van theater is dat de situaties kunnen veranderen en mensen kunnen experimenteren. Onderzoeken door te doen, vanuit diverse standpunten en gezichtsvelden. Hiermee werk je, samen, toe naar een gewenste situatie.

kortom:

Oplossingsgericht
Onderzoek door doen
Dialoog
Draagvlak

Review

Het is altijd een genoegen om met Paul samen te werken, zo ook in deze opdracht, waarin we al brainstormend een uniek concept ontwikkelden waarin ‘het systeem’ letterlijk en figuurlijk voor de betrokkenen in beeld werd gebracht. Zijn energie, passie en creativiteit waren bij het ontwikkelen van dit concept geweldig. Zijn humor, scherpe observatievermogen en verbindend vermogen bepaalden het succes in de uitvoering. Het filmpje dat de bijeenkomst opleverde wordt met regelmaat door de gemeente gebruikt.

Johan Bouwmeester
eigenaar ‘JOHAN’ coach-inspirator-moderator
co-auteur Waardengedreven Leiderschap

Opdracht gemeente Almere

De overheid speelt graag in op burgerinitiatieven, maar worstelt met haar eigen rol daarin.

Hartverwarmende ideeën van wijkbewoners lopen geregeld vast door wet- en regelgeving van gemeenten. Deze, vaak innovatieve, ideeën van bewoners dreigen hierdoor in het water te vallen.

De vraag

Hoe organiseert de gemeente zich op vragen en initiatieven uit de samenleving, zonder dat het systeem belemmerend werkt?
Niet alleen praten maar doorleven en invoelen van het vraagstuk.

Het doel is om de stad tot bloei te brengen op basis van vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid.

De aanpak

Door interactief theater, geïnspireerd door principes zoals Theory-U en  Design Thinking ontstond een actiegerichte dialoog. Werkgroepleden verzamelden alle die naar boven kwam om deze later samen te voegen en te verwerken.

  • Met een concreet voorbeeld uit de stad is feitelijk en letterlijk in beeld gebracht hoe de contacten tussen een initiatiefneemster en de gemeente liepen. Wat begon als een redelijk eenvoudige vraag, leverde een wirwar aan contacten op. Het resultaat: contact met achtien (!) verschillende ambtenaren en indirect contact met nog eens met één en zestig ambtenaren.Reacties: “Zo gaat het, ja.” “Dit kan niet waar zijn.” “Dit moet anders.”
  • Herkenbaarheid  van het beeld werd gecheckt en door een interactieve ‘beelddialoog’  hebben wij het beeld zodanig versterkt dat alle aanwezigen zich in het beeld herkenden. Er was sprake van een gemeenschappelijk herkenbare situatie ‘The Real’
  • “The Ideal’ werd vastgesteld: waar willen wij naar toe? Wat is de gewenste situatie?
  • Tot slot werd via dialoogtafels naar elkaar geluisterd naar ieders praktijkverhalen en dromen en werden persoonlijke actiepunten uitgewisseld.
  • Iedere tafel maakte een sketch die de dialoog representeerde. Deze werden aan elkaar vertoond.

Het resultaat

De bottom-up-inzichten uit deze dag vormen nu input voor nieuw gemeentelijk beleid rondom de participatie.