Aanbod > Presenteren

Het is iedere keer weer een aangename uitdaging om presentaties te ondersteunen en de persoonlijke overtuigingskracht van de presentator tot zijn recht te laten komen. Je verbindt het contact met jezelf, contact met de inhoud en contact met je luisteraars. Je maakt gebruik van jouw persoonlijke betrokkenheid en de kracht van anekdotes als illustratie voor je boodschap. Authentiek, op een manier die bij jou past.

Wil je kort, bondig en voelbaar jouw onderneming, project of idee pitchen? Dan is een Elevator Pitch bij de training presenteren op zijn plaats. Focus op de kern van het probleem wat je signaleert, de oplossing die je daarvoor hebt bedacht en welke impact je voor ogen hebt. De uitdaging is je luisteraar aan te zetten tot nieuwsgierigheid, vragen op te roepen – een uitnodiging om verder door te praten binnen te halen.

Presenteren in de praktijk

De winnaar van een BrainsAward Pitchevent in Eindhoven aan het woord:
“Mijn grootmoeder woont bij ons thuis en heeft alzheimer. Als zij naar het toilet gaat, doet zij de deur op slot en vergeet vervolgens hoe deze weer open moet. Dit levert iedere keer weer een heel spektakel op: veel emotie en gepraat door de deur heen, misverstanden, etc. Zij is niet de enige die hier mee worstelt. Ik besloot hier een oplossing voor te bedenken.”

De zaal hing aan zijn lippen. Waar komt hij mee? Wat is het businessplan? Geen presentatie met talloze slides en met oneindige bulletpoints, maar een verhaal van vlees en bloed.

Kortom:

Verbinding met jezelf
Verbinding met de inhoud
Verbinding met de luisteraars

Authentiek

Review

De presentatie in Madrid is heel succesvol verlopen. Inmiddels is het model vertaald in het Spaans, Duits en Frans. We hebben een animatie over ons model en ik stond zelfs begin juli op het jaarlijkse ‘IIA Global Congres’ in Amerika met een middagvullende workshop.

Dit succes is ontstaan door de ontspannen wijze waarop ik het verhaal in Madrid vertelde. Paul heeft me daar uitstekend mee geholpen. Door samen te werken aan de presentatie, hebben we in één middag zoveel aspecten geraakt en tips gehad voor de ‘finishing touch’. Ik heb bewust aandacht voor mijn houding, stemvolume en het gebruikmaken van het podium. Achteraf gezien vloog de middag voorbij, het was gemoedelijk en doelgericht. Het gaf me heel veel zelfvertrouwen!

Maureen Vermeij-de Vries
(Directeur Interne Audit CZ zorgverzekeringen)

Opdracht CZ

CZ groep is een zorgverzekeraar. Ze vertegenwoordigen 3,6 miljoen verzekerden in de Nederlandse zorg. Ze zetten zich in om zorg te verbeteren en betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen die het nodig heeft.

De vraag

Hoe activeer je de aandacht van het publiek door een aantrekkelijke en levendige presentatie die mensen inspireert?

Binnen CZ is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor het ontwikkelen van het ‘Internal Audit Ambition Model’. De directeur Interne Audit CZ, initiatiefneemster en co-ontwikkelaar van dit model, was uitgenodigd hierover een presentie te houden op een Europees Congres over Internal Audits. Een groot opgezet congres met veel publiek.
Haar presentatie was aan het eind van een dag geprogrammeerd, als laatste na een heel aantal sprekers. Na deze presentatie was een borrel gepland.

Aanpak

Door gebruik te maken van storytelling en persoonlijke betrokkenheid, onderzochten we welke manier van presenteren comfort geeft en past bij de presentator. We hebben gewerkt in een grote conferentiezaal om de ruimte te ervaren en te bespelen.

Aandachtspunten waren:

  • Een pakkende binnenkomer;
  • Out of the box;
  • Herkenbare probleemstelling;
  • Structuur;
  • Uitnodiging aan publiek;
  • Aandacht voor ruimte;
  • Gebruik van stem en houding.

Resultaat

Zie het resultaat in de review hiernaast.

Opdracht Keep an Eye / Fotovakschool Grand

Keep an Eye is een stichting opgericht door een aantal particulieren die geloven in de voedende kracht van creativiteit en kunst. Zij bieden kunstenaars een podium om zich te presenteren en hun talent te ontwikkelen. In samenwerking met de Nederlandse Fotovakschool wordt jaarlijks een pitch-event georganiseerd waar een selectie pas afgestudeerden de mogelijkheid krijgen zichzelf en een fotoproject te presenteren.

De vraag

Kun je de genomineerde fotografen optimaal voorbereiden voor het  presenteren van hun projectplan? De presentatie vind plaats voor een groot publiek.

Aanpak

Aandacht voor het positioneren van zichzelf als fotograaf, binnen het spectrum van fotografie. Deelnemers werden aangezet een presentatie te houden met diepgang. Het project was illustratie van de positie die de fotograaf in wil nemen als kunstenaar. Dit binnen de context van de betekenis welke fotografie heeft binnen de samenleving.

Welke ambitie heeft de fotograaf met zijn werk? Deze handvatten waren de opbouw van de presentatie. Vervolgens speelden we in op het bewustzijn van een authentieke stijl van presenteren. Hierbij werd de kracht van storytelling gebruikt. Er is zowel individueel gecoacht voorafgaand de training, als in de groep waar elkaars kracht werd gestimuleerd.

Resultaat

Zie het resultaat in de review hiernaast.

Review

Voor mij zat de toegevoegde waarde van de Training Presenteren met name in de combinatie van het individuele voorgesprek en de training in een groep. Tijdens dit traject leer je te om na te denken over ‘waarom’  je doet wat je doet, in plaats van alleen te vertellen over ‘wat’ je doet. Er is veel ruimte voor individuele aandacht en Paul zoekt per persoon waar iemands kracht ligt. Vervolgens leer je om jouw kracht uit te vergroten. Geen standaard verhaal of regeltjes om je pitch te verbeteren, maar individuele feedback om jouw pitch meer joú te maken. Heel waardevol.

Judith Helmer, Fotograaf,
Winnaar the Keep an Eye Fotovakschool Award

Review

Ik raad Paul van harte aan als persoonlijke begeleider voor presenteren en spreken. Hij raakt de kern, motiveert, inspireert, ondersteunt en versterkt positieve punten. Het was een plezier om met hem samen te werken aan het verbeteren en verfijnen van mijzelf als spreker voor groot publiek.
Zijn persoonlijke positieve benadering geeft mij vertrouwen en een positieve ervaring.

Ilona Budding-Maas
Auteur en eigenaar van ‘BEGIN met Duurzaamheid

Opdracht BEGIN

Ilona Budding-Maas is een sociaal ondernemer met een krachtige missie. Zij schreef het boek BEGIN en een ontwikkelde een training welke duidelijk de urgentie aanreikt en zeer praktische tips geeft om werk te maken van een duurzame samenleving. Zij kreeg van de ABN-Amro bank de uitnodiging om haar verhaal te presenteren.

Vraag

Kan je me trainen in:

  • De kern van mijn boodschap naar boven halen;
  • Het voelbaar maken van de urgentie van mijn verhaal, en;
  • Omgaan met zenuwen bij presenteren voor groot publiek?

Aanpak

Samen gingen we op zoek naar het intrinsieke motief van Ilona. Dit gebruikten we als drager van het verhaal. Vervolgens konden we hiermee het verhaal terugbrengen naar de kern. Via het versterken van haar persoonlijke kracht en authentieke stijl zorgden we voor de kracht van een ontspannen presentatie.

Resultaat

Zie het resultaat in de review hiernaast.