Aanbod > Teambuilding

Het kennen van elkaars drijfveren, deze verbinden met de doelen van het team en de organisatie, zorgt voor betekenis- en zingeving. Het levert een gevoel op dat het werk ertoe doet en dat er ‘samen’ werk gemaakt wordt van een doel. Van elkaar weten wie wat nodig heeft om optimaal vanuit kracht te kunnen functioneren, vergroot werkgeluk, zet aan tot ondernemende medewerkers en optimaliseert teamspirit.

Teambuilding in de praktijk

‘De training Teambuilding is een feestje geworden. Door de speelse en interactieve manier van werken, ontstond al heel snel een sfeer van vertrouwen en enthousiasme. Het werd een dag waar nog regelmatig over wordt gesproken. Het resultaat is dat team voor elkaar door het vuur gaat. Teamleden praten niet óver, maar mét elkaar. Het is fijn om bij zo’n team te horen – daar heeft Paul een belangrijke bijdrage aan geleverd.
Willem Lugtenburg, adviseur CZ   

Kortom:

TEAM
Tezamen Elkaars Ambities Managen
voor een gemeenschappelijke missie

Review

Recentelijk is mijn team van 16 adviseurs flink gewijzigd en zijn we in een nieuwe samenstelling verder gegaan. Dat betekende dat we onze werkzaamheden opnieuw op elkaar moesten afstemmen, maar vooral ook elkaar opnieuw moesten leren kennen.
Paul van der Plas heeft in één dag ons daar enorm bij geholpen.
Door juist met elkaar een laag dieper te gaan en uit te wisselen wat ieders normen en waarden zijn en van daaruit te praten over ieders kernkwaliteiten. Dat bracht verrassende inzichten en creatieve ideeën om op een andere manier samen te gaan werken en meer van elkaars talenten te kunnen profiteren. En last-but-not-least, we hebben in één dag een intensievere band opgebouwd en elkaar écht leren kennen. Een betekenisvolle maar vooral ook leuke en dag, dat een begin was van een nieuwe manier van samenwerken!”

Marina Coolen,
Manager Intermediare Markt bij  CZ

Opdracht: CZ Intermediare Markt

Bij de Intermediaire Markt van CZ startte een nieuwe samenwerkingsvorm. Voorheen waren de adviseurs verantwoordelijk en kregen zij ondersteuning van de zogenaamde ‘binnendienst’. Bij de nieuwe stijl wordt op gelijkwaardige basis samengewerkt. Zowel de binnen- als buitendienst zijn samen verantwoordelijk voor de portefeuilles die zij beheren.

De vraag

Wil je een teamdag verzorgen die een aanzet geeft tot het nieuwe samenwerkingsproces?

Aanpak

 • We brachten ervaringen in beeld waar samenwerking als positief was ervaren.
  Hiermee werden de onderliggende waarden naar boven gehaald.
 • Ieders sterke kanten, vaardigheden, en talenten werden benoemd. Dit werd geïllustreerd met voorbeelden. We stonden stil waarin medewerkers elkaar aanvulden.
 • Gezamenlijk benoemden we waar CZ voor staat en wat zij toevoegt aan de samenleving. Welke rol vervult het samenwerkingsduo hierin? Wat heeft ieder lid van het duo nodig van elkaar om volledig vanuit kracht een bijdrage te leveren?
 • Storytelling en dialoog waren werkvormen, net als ‘Tussendoor Jongleren’ als metafoor voor communiceren en samenwerken.

Opdracht RvC

Een Raad van Commissarissen wisselt regelmatig van samenstelling. Bij toetreding van nieuwe leden is het zaak om snel een beeld te krijgen van elkaar om te komen tot een goede samenwerking. Het enkel kennen van elkaars curriculum vitae is onvoldoende basis om effectief samen te werken. Des te meer, omdat de organisatie waar deze Raad van Commissarissen toezicht houdt zich in een gevoelige verandering bevindt.

De vraag

Kan je ons teamverband versterken, zodat we elkaar en elkaars waarden beter leren kennen? Door deze uitwisseling willen we ontdekken waar men voor staat, welke waarden en overtuigingen voor een ieder belangrijk zijn en waar deze aanhaken aan de missie van de organisatie.

Aanpak

 • We deelden diepe, persoonlijke drijfveren. We stonden stil bij welke waarden en overtuigingen hieraan ten grondslag liggen.
 • Gezamenlijk brachten we via storytelling onder woorden wat de bestaansrede van de organisatie is en hoe dit de rol van de Raad van Commissarissen raakt.
 • We onderzochten de verbinding tussen de persoonlijke waarden en deze bestaansreden.
 • We benoemden de verbindende elementen tussen de verschillende leden en hoe gebruik te maken van ieders specifieke kracht.
 • Er wordt gebruik gemaakt van storytelling en dialoog. Er wordt naar elkaar geluisterd. Focus op kracht, authenticiteit en samenwerking

Review

Paul slaagt erin contact te leggen op een winnende en vastberaden wijze. Hij brengt ook zichzelf in als rolmodel om duidelijk te maken hoe het opbouwen van een rapport kan worden bereikt.

Monika Milz
Supervisory Board Member

Review

Opdracht gemeente Rotterdam – Werk en Inkomen

De afdeling Werk en Inkomen Rotterdam startte het Experiment Leerlandschap route 3 om te starten met een nieuwe visie op werkbemiddeling – ‘Terug naar de bedoeling’. Dit is een positieve benadering en persoonlijke ondersteuning van de klant. Deze werkwijze vroeg om een geheel andere mindset en nauwe samenwerking van de consulenten. De opstartfase deze transitie was in de eerste periode gericht op persoonlijk leiderschap en teambuilding; samen gestalte geven aan dit experiment.

De vraag

Kan je een training verzorgen waarbij de consulenten aan de slag gaan met achterhalen van en verdiepen in hun eigen drive? En hoe integreren we dit in de nieuwe visie?  Dit type vragen zouden zij immers ook aan hun klanten gaan stellen.

Aanpak

 • Ik startte met een onderzoek naar ieders persoonlijke drijfveren die leidde tot hun werk als arbeidsconsulent. Wat vormt ieders persoonlijke verbinding met dit werk? Waar is persoonlijke kracht aanwezig? Wat is ieders persoonlijke missie?
 • Gezamenlijk brachten we in beeld wat de essentie van de nieuwe visie en werkwijze is.
 • We visualiseerden de rituelen uit het werk in gespreksvoering. En we keken waar deze functioneel waren in de nieuwe werkwijze en of er mogelijke alternatieven waren.
 • We maakten het verhaal naar de klant.
 • Via een ‘Oefenlab’ hielden we gesprekken die als lastig werden ervaren.